This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Flow chart krok po kroku – jak odpowiednio zobrazować dany proces?

proces

Flow chart, znany również jako diagram przepływu, jest narzędziem graficznym, które służy do przedstawiania kolejnych etapów procesu lub systemu. Pozwala to na lepsze zrozumienie złożonych procedur oraz identyfikację potencjalnych problemów lub obszarów wymagających poprawy.

Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków – co obejmują?

Przeglądy budynków są niezbędną częścią zarządzania nieruchomościami i utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. „Przegląd roczny budynku” i przegląd pięcioletni budynków to dwa główne rodzaje przeglądów, które różnią się nie tylko częstotliwością, ale także zakresem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku lokalnym – przykłady działań

Prowadzenie biznesu nastawione jest głównie na osiąganie optymalnych zysków. Warto jednak podczas podejmowania działań kierować się nie tylko swoim interesem, ale wziąć pod uwagę także interes społeczny. Dowiedz się, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu i jak prowadzić firmę, aby spełniała ona te założenia.

Kiedy inspektor nadzoru budowlanego jest wymagany?

Bezpieczeństwo na budowie jest niezwykle ważne, dlatego warto tę funkcję powierzyć osobie posiadającej doświadczenie oraz odpowiednie uprawienia do tego, aby przeprowadzać kontrolę pod tym kątem.

Najczęściej wystawiane dokumenty zakupu

Program do fakturowania online

Rodzaje wystawianych faktur ulegają zmianie w zależności m.in. od rodzaju zakupionych towarów i usług, czy też od innych warunków określających przebieg transakcji pod względem prawnym. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę najczęściej wystawianych dokumentów zakupu. W jaki sposób można je wystawić szybko i wygodnie?

Czy Twoja firma jest gotowa na uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

ISO 9001 certyfikat

ISO 9001 jest normą jakości o globalnym znaczeniu opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Dzięki niej organizacje są w stanie zarządzać i kontrolować jakość we wszystkich swoich procesach.

Faktury z odroczonym terminem płatności – kiedy się je wystawia?

Program do wystawiania faktur

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz spotkać się z prośbą o wystawienie faktury za daną usługę bądź produkt z przedłużoną datą rozliczenia. To częsta praktyka wśród podmiotów gospodarczych, którzy pragną utrzymać kondycję firmy, a nawet zachować płynność finansową. Jednak takie rozwiązanie posiada nie tylko zalety, ale i wady. Jakie one są i co zrobić, aby nie zostać oszukanym?

Kiedy wystawić fakturę?

Wystawianie faktur online

Faktury to zaraz obok paragonów najczęściej wystawiany dokument kupna-sprzedaży oraz podstawa rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami i kontrahentami. Obowiązek wystawiania faktur, sytuacji w których są niezbędne, a także wymogów obowiązujących dla faktur został określony m.in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 w sprawie wystawiania faktur. Kto musi wystawiać faktury, kiedy są one konieczne i jakich zasad oraz terminów należy przestrzegać wystawiając faktury VAT?

Kto ma obowiązek wystawienia faktury?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek wystawiania faktur mają wszyscy przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży dla innej firmy, bez względu na to czy obejmuje ona towary czy usługi. Fakturę, wystawioną w dwóch egzemplarzach (jeden dla nabywcy, jeden dla sprzedawcy) należy wystawiać zgodnie z określonymi wymogami, ujmując na dokumencie wszystkie kluczowe informacje o zawartej transakcji i jej stronach, oraz dostarczyć ją do nabywcy w określonym prawnie terminie – do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Ustawa o VAT wskazuje, że obowiązek wystawienia faktury powstaje dla sprzedaży, dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych przez przedsiębiorcę (podatnika) na rzecz innego przedsiębiorcy (podatnika), sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju, oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Faktura stanowi w takim przypadku dokumentację wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT-em, stwierdzając:

  • dokonanie sprzedaży i jej datę,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez podatku,
  • podstawę opodatkowania,
  • stawkę i kwotę podatku,
  • kwotę należności,
  • dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Rozważając powyższe należy jednak zauważyć, że obowiązek wystawiania faktur mają jednak wyłącznie czynni podatnicy VAT sprzedający bezpośrednio innym podatnikom – w sytuacji, gdy nabywcą towarów lub usług jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić tylko i wyłącznie na żądanie klienta (choć przedsiębiorca ma możliwość wystawienia faktury, jeśli wybierze ją jako swoją docelową formę dokumentacji sprzedaży).

Warto pamiętać, że możliwe jest także wystawianie faktur online za pomocą specjalnie przygotowanych w tym celu narzędzi, które znacznie przyśpieszają cały proces.

Obowiązujące terminy wystawiania faktur

Terminy wystawiania faktur określone w ustawie o podatku VAT wskazują, że podatnik ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub nie później niż 15-tego dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W przypadku tego ostatniego wprowadzono jednak pewne zmiany – począwszy od stycznia 2020 roku sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu (na żądanie) wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie został podany NIP nabywcy. Zmianie nie uległy terminy wystawiania faktur na żądanie.

Wyjątki w terminach na wystawienie faktur

Określone wyżej terminy obowiązujące dla sprzedawców wystawiających faktury obowiązują zawsze, poza pewnymi, szczegółowo określonymi wyjątkami. W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano montażowych, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury do 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Więcej czasu na wystawienie faktury, do 60 dnia od dnia wydania towarów obowiązuje dla dostaw książek drukowanych, z wyłączeniem map i ulotek, a także gazet, czasopism i magazynów drukowanych.

W powyższym przypadku obowiązuje dodatkowy wyjątek – jeśli umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawić należy nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

W przypadku czynności polegających na drukowaniu książek, z wyłączeniem map i ulotek, oraz gazet, czasopism i magazynów, czas na wystawienie faktur wynosi do 90 dni od dnia wykonania czynności. Znacznie krócej, bo najpóźniej z upływem terminu płatności należy wystawić faktury za dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, świadczenie usług telekomunikacyjnych, najem, dzierżawę, leasing, usługi ochrony i dozoru, oraz stałą obsługę prawną i biurową.

 

Podstawa każdego przedsiębiorstwa – dobry prawnik

Każda nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się firma, prędzej czy później będzie potrzebowała profesjonalnego doradztwa prawnego. Kancelarie prawne oferują klientom biznesowym pełen zakres fachowych porad i skutecznych rozwiązań, dotyczących podatków, prawa własności czy wszelkiego rodzaju umów.

Pozycjonowanie stron – na czym polega?

Jest to zbiór działań, mających na celu wypromowanie naszej strony w całym Internecie. Dzięki pozycjonowaniu nasza strona internetowa może zyskać o wiele większą liczbę wejść, zwiększenie się ruchu na stronie i dzięki temu możemy pozyskać nowych klientów. Strona internetowa danej firmy ma za zadanie promowanie swoich produktów lub usług. Dzięki pozycjonowaniu i linkowaniu zwiększymy wyniki wyszukiwania, zwłaszcza jeżeli nazwa naszej firmy jest dość prosta i popularna. Pozycjonowanie stron internetowych otwiera nas na większe możliwości, dzięki temu możemy również zyskać większą liczbę klientów. Proces ten więc polega na osiągnięciu większej popularności przez naszą stronę, co z kolei przekłada się na większą liczbę użytkowników strony oraz potencjalnych klientów.