Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku lokalnym – przykłady działań

Prowadzenie biznesu nastawione jest głównie na osiąganie optymalnych zysków. Warto jednak podczas podejmowania działań kierować się nie tylko swoim interesem, ale wziąć pod uwagę także interes społeczny. Dowiedz się, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu i jak prowadzić firmę, aby spełniała ona te założenia.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Na to pojęcie składają się wszystkie podejmowane w firmie działania, które biorą pod uwagę dobro lokalnej społeczności. Decyzje te mają więc istotny wpływ na życie określonych grup społecznych, pojedynczych ludzi, a także środowiska. Przedsiębiorca, który chce prowadzić interes odpowiedzialny społecznie, musi brać pod uwagę nie tylko swoje zadowolenie i zyski firmy, ale także dobro lokalnej społeczności czy środowiska. Nowoczesne przedsiębiorstwa powinny kłaść na to duży nacisk, gdyż wpływa to także na zdobywanie szerszego grona klientów oraz przewagi nad konkurencją.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR to działania, gdy firma bierze odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko oraz społeczeństwo. Swoimi decyzjami i postępowaniem przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, a także bierze pod uwagę oczekiwania konkretnych grup. Aby można było określić, że firma działa zgodnie z zasadami CSR, musi także funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i międzynarodowymi normami.

CSR społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim:

  • poszanowanie praw człowieka,
  • odpowiedni stosunek pracy,
  • zapewnienie ładu organizacyjnego,
  • sprawiedliwe działania rynkowe,
  • odpowiednie relacje z konsumentami,
  • zaangażowanie społeczne.

Dlaczego warto prowadzić firmę odpowiedzialną społecznie?

Prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznie umożliwia spełnienie wymagań określanych przez  normy ISO. Ma to ogromne znaczenie dla każdej firmy, gdyż pozytywnie wpływa na jej renomę. Nie jest to jednak jedyna korzyść, jaka z tego płynie. Każdy przedsiębiorca samodzielnie powinien dążyć do tego, aby jego biznes spełniał normy odpowiedzialności społecznej.

Firma, która w swoich działaniach szanuje szeroko pojęty interes społeczny, jest lepiej postrzegana przez potencjalnych klientów. Duża konkurencja w większości branż sprawia, że ważna jest nie tylko sama cena produktu, ale także ogół podejmowanych przez firmę działań. Klienci są coraz bardziej świadomi i zdecydowanie rozważniej podchodzą do swoich zakupów. Wolą kupować produkty od firm, które szanują środowisko, pracowników oraz społeczność. Bardzo często takie działania są w stanie skutecznie wyróżnić firmę na tle konkurencji.

Działania zgodne z interesem społecznym – przykłady

Jednym z najczęściej wcielanych w życie działań są decyzje związane z ekologią i troską o środowisko naturalne. Jest to temat bardzo szeroki, ale ze względu na powszechną świadomość konieczności dbania o przyrodę, takie działania są niezwykle ważne. Przykładem może być zmiana dotychczasowego sposobu pakowania zakupionych produktów. Warto zastanowić się, jak zużywać mniej materiału do pakowania oraz ograniczać ilość pustej przestrzeni. Przyniesie to korzyść zarówno dla klientów, jak i pozwoli nieco ograniczyć koszty prowadzenia firmy. Warto pomyśleć także o wybieraniu opakowań wykonanych z ekologicznych materiałów. Pomoże to ograniczyć ilość produkowanych odpadów plastikowych.

Przykładem działania proekologicznego może być także wybór samochodów elektrycznych jako pojazdy flotowe czy zapewnienie klientom i pracownikom dostępu do ładowarek dla takich pojazdów.

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie, powinni duży nacisk położyć także na szkolenia swoich pracowników. Bardzo ważne jest to, aby każdy z nich miał możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, które pozwolą doskonalić umiejętności. Taka firma, która zapewnia rozwój, jest zdecydowanie lepiej postrzegana na rynku. 

Dobrym pomysłem działania w ramach CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu –  jest także angażowanie się w różnego rodzaju kampanie i działania charytatywne. Mogą to być zarówno działania na rzecz lokalnej społeczności, jak i długofalowa pomoc. Konieczna jest odpowiednia strategia w tym zakresie, gdyż udzielenie jednorazowej pomocy czy udział w kampanii charytatywnej nie sprawia, że firmę można uznać za odpowiedzialną społecznie. Muszą to być dobrze przemyślane działania, aby faktycznie przyniosły one realną pomoc.

Firma odpowiedzialna społecznie dba nie tylko o swoich pracowników, ale także otoczenie, w którym działa. Powyższe przykłady to tylko kilka najczęściej podejmowanych działań. Ich zakres może być jednak o wiele szerszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.