Rodzaje umów na polskim rynku pracy – jaką opcję najlepiej wybrać?

Pracodawcy w Polsce oferują swoim pracownikom do wyboru kilka różnych opcji, jeśli chodzi formę umowy dotyczącą podjęcia współpracy. Różnią się one między sobą wieloma kwestiami, które mają wpływ między innymi na posiadane prawa, dodatkowe ubezpieczenia oraz możliwości korzystania z płatnego urlopu, a także wiele, wiele więcej. Jaki rodzaj umowy na rynku pracy najlepiej wybrać i czym różnią się poszczególne umowy? Na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy dotyczącej rozpoczęcia współpracy i dlaczego warto dobrze się nad tą kwestią pochylić? Podpowiadamy!

Umowa o pracę – najbezpieczniejsza i najbardziej wartościowa?

dokumentacja

Skorzystaj z outsourcingu usług kadrowo płacowych firmy Asysta.

Najpopularniejszym i najbardziej pożądanym stosunkiem pracy przez pracowników jest umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Daje ona największą gwarancję stabilnego zatrudnienia oraz zapewnia wiele dodatkowych praw i przywilejów, z których pracownik może korzystać. Umowa o pracę zapewnia odprowadzania przez pracodawcę wszelkich podatków oraz ubezpieczeń dla pracownika. Dzięki temu ma on odkładane składki na ubezpieczenie społeczne, które jest przydatne w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego oraz przede wszystkim upoważnia do korzystania ze świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto zapewnia odkładanie składek na emeryturę. Umowa o pracę na czas określony różni się od umowy o pracę na czas nieokreślony przede wszystkim tym, że tego drugiego wariantu nie trzeba przedłużać i obowiązuje on do czasu, aż któraś ze stron nie złoży pisemnego wypowiedzenia. Z kolei ta pierwsza opcja nie daje gwarancji przedłużenia umowy.

Pracodawca ma prawo podpisać z pracownikiem trzy umowy o pracę na czas określony, łącznie z umową na okres próbny. Po podpisaniu trzech dokumentów tego typu w przypadku chęci przedłużenia współpracy pracodawca ma obowiązek przygotować dla swojego podwładnego umowę o pracę na czas nieokreślony. Ta zasada ma na celu zapewnienie pracownikowi większej stabilności i poczucia pewności zamiast życia w ciągłym strachu, czy umowa o pracę zostanie z nim na pewno przedłużona po jej wygaśnięciu. Umowa o pracę zapewnia pracownikowi prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego lub macierzyńskiego i wychowawczego, prawo do płatnego urlopu zdrowotnego oraz gwarantuje ustalony w kodeksie pracy okres wypowiedzenia umowy, który jest zależny od stażu pracy i ma na celu uchronić pracownika przed nagłą utratą stabilnego źródła zarobków.

Pozostałe rodzaj umów: o dzieło, zlecenie

dokumenty firmowePoza umową o pracę, pracodawcy bardzo chętnie oferują również inne formy zatrudnienia. Jest to związane przede wszystkim z kosztami pracodawcy, które w przypadku podpisania umowy o pracę są stosunkowo wysokie: musi on opłacać wszystkie składki ubezpieczeniowe oraz opłacać dni urlopowe podwładnego, a także określony czas zwolnienia lekarskiego w przypadku problemów zdrowotnych. Dlatego bardzo często można spotkać się na przykład z ofertą umowy o zlecenie, która może być zawarta na określony lub nieokreślony czas i jej przedmiotem jest wykonanie określonych czynności, czyli zlecenia. Nie chroni pracownika przed nagłą utratą pracy przez okres wypowiedzenia i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.

Kolejna popularna forma, to umowa o dzieło, która musi określać rodzaj dzieła do wykonania i jego zakres, a także kwotę należną za jego wykonanie i termin oddania gotowego dzieła do zleceniodawcy. Podobnie jak w przypadku umowy o zlecenie, pracownik nie ma odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy emeryturę oraz nie jest chroniony okresem wypowiedzenia. Poza tymi najczęstszymi rodzajami umów o współpracę stosunkowo często można spotkać się z umową agencyjną, a także ze stosunkiem pracy na podstawie powołania lub stosunkiem pracy na podstawie wyboru.