Najważniejsze ubezpieczenia dla przedsiębiorców

system-ubezpieczenia

Posiadasz własną firmę? Bez względu na to jaki rodzaj działalności prowadzisz powinieneś ubezpieczyć swoją firmę. Wielu przedsiębiorców rezygnuje z ubezpieczenia firmy. Niestety czasami może przytrafić się jakies nieszczęście, które przyczyni się do bankructwa firmy. Działalność należy ubezpieczyć w taki sposób aby w razie szkody zrekompensowało nam straty. Jeśli decydujesz się  zaciągnąć pożyczkę na otwarcie firmy, pomyśl o ubezpieczeniu kredytu, gdyż będzie on na pewno duży, a młode firmy borykają się z ryzykiem upadłości.

Ubezpieczenia dla firm

Wybierając ubezpieczenie należy wziąć pod uwagę:

 • rodzaj prowadzonej działalności
 • rodzaj ubezpieczenia  – przed kradzieżą, zdarzeniami losowymi, zniszczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itp.
 • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń;
 • wysokość sumy ubezpieczenia;
 • wysokość składki, którą rozkłada się na raty

W skład ubezpieczeń przeznaczonych dla firm wchodzą:

 • ubezpieczenia budowlano-montażowe
 • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • ubezpieczenia lotnicze
 • ubezpieczenia ładunków podczas transportu drogą morską, lotniczą, samochodową i kolejową w kraju i zagranicą

Ubezpieczenia kredytu

Każdy rodzaj kredytu podlega zabezpieczeniu, jedną z jego form jest ubezpieczenie. Banki ubezpieczają kredyty w przypadku, gdy nie ma innej możliwości zabezpieczenia, albo gdy istnieje ryzyko, że kredytobiorca może go nie spłacić. Koszty związane z ubezpieczeniem ponosi osoba zaciągająca kredyt, bo to ona go ubezpiecza. Częste sytuacje, w których maleje szansa na spłatę kredytu jest jego dłuższa choroba (co za tym idzie zmniejszenie dochodów) lub śmierć. Tego rodzaju ubezpieczenie jest współfinansowane i zawarte w ratach kredytu.

ubezpieczenie-domu

Ubezpieczenie kredytu jest jak ubezpieczeniem na życie, które w przypadku choroby bądź śmierci przejmuje pozostałe raty. Koszta ubezpieczenia kredytu muszą zawsze być podane w umowie kredytowej.

Ubezpieczenie kredytu stosuje się najczęściej w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego, pod budowę domu. Jest to forma ubezpieczenia banku przez towarzystwo ubezpieczeń majątkowych od ryzyka nie wywiązywania się co do spłat zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę. Ten rodzaj zabezpieczenia działa od momentu zawarcia umowy o kredyt do dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz Banku, lub do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej. Następnie  zabezpieczeniem staje się sama nieruchomość, pod którą zaciągnęło się kredyt. Warto także ubezpieczyć wybudowany dom, bo przecież istnieje ryzyko kradzież pewnych elementów, a zniszczeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Dla osób, które mają niestabilną sytuację w pracy, a koniecznie potrzebują zaciągnąć kredyt banki proponują ubezpieczenie przed bezrobociem. Jeśli klient sie ubezpieczy to bank mniej ryzykuje i w ramach zachęty proponuje niższą prowizję. Właściwie wszstkie banki zobowiązują się do spłacania kredytu.  Zakres takich polis jest podobny w większości banków – ubezpieczyciel najczęściej gwarantuje, że spłaci za kredytobiorcę, który stracił pracę – 12 rat (pod warunkiem, że ubezpieczony nie został zwolniony dyscyplinarnie);

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenia mieszkaniowe skierowane jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. Ubezpieczenie domu czy mieszkania są bardzo ważne szczególnie dla tych, którzy posiadają znaczny majątek. Umowa obejmuje ubezpieczenie  skutków nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Decydując się na ubezpieczenie hipoteki najlepiej skorzystać z porad profesjonalistów. Wybierz się do dobrego doradcy, z którym krok po kroku przeanalizujecie Twoją sytuację i pomoże Ci:

– wybrać optymalne ubezpieczenie Twojego mieszkania lub domu
–  ubezpieczyć nieruchomość od kradzieży, zalania, pożaru i innych zdarzeń lub zaproponuje pakiet ubezpieczeniowy
– określić sumy ubezpieczenia mieszkania lub domu
i wyposażenia

Ponadto doradca przedstawi Ci wady i zalety poszczególnych ofer, dopasuje wysokość składki i system wpłat do Twoich możliwości i potrzeb oraz wypełni polisę ubezpieczeniową na miejscu.

Przy ubezpieczaniu dużych budynków, budowli i lokali mieszkalnych podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, powstałe w wyniku pożaru, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz akcji ratowniczej, która może może przeprowadzona w związku z wymienionymi zdarzeniami.

Podejmując decyzje o ubezpieczeniu domu czy mieszkania pamiętaj aby zwrócić się do najlepszych czyli, polecamy korzystać usług, znanych i zaufanych marek jak:

 • Amplico Life
 • Uniqa
 • Allianz
 • Compensa

Ubezpieczenia samochodowe

Od dłuższego czasu ubezpieczenia komunikacyjne kupowane za pośrednictwem Internetu wypierają te tradycyjne. Co decyduje, że tylu kierowców kupuje usługi online? Po pierwsze skłania ich do tego atrakcyjna cena, znacznie niższa niż u dotychczasowego ubezpieczyciela. Kupione na stronach www ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) niczym nie odbiega od polisy OC kupionej w sposób tradcyjny. W zakresie ubezpieczenia OC wszystkie towarzystwa oferują ubezpieczenie na tych samych warunkach określonych regulowanych ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dlatego jedynym kryterium służącym do porównania jest ich cena.

W kwestii wyszukania właściwego dla siebie ubezpieczenia samochodowego kierowcy zwykle muszą liczyć wyłącznie na siebie. Owszem, istnieją analizy rynkowe dokonywane przez firmy brokerskie, ale niestety służą one pomocą wyłącznie instytucją. W podjęciu trafnej decyzji z pewnością pomogą Ci liczne kalkulatory, w które wyposażonych jest wiele stron www będących właśnością firm świadczących ubezpieczenia z tego zakresu. Sprawę różnic cenowych warto skrupulatnie przeanalizować gdyż różnice są znaczne. Różnica błędu takiego kalkulatora zwykle waha się w granicach +-10%.

Drugą formą ubezpieczenia pojazdu jest AC czyli auto casco. To nieobowiązkowe, lecz bardzo przydatne ubezpieczenie dla zmotoryzowanych. W tym przypadku możesz również skorzystać z kalkulatora. Przy ciągle zmieniającym się rynku ubezpieczeniowym, trudno jest wybrać właściwe dla siebie ubezpieczenie. Dlatego tak ważna jest dogłębna analiza, a sprawę ułatwią z pewnością wirtualne kalkulatory.

Jeśli dużo podróżujesz warto także pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym. Bez względu na to gdzie się wybieraż i jaki jest to rodzaj podróży, dzięki ubezpieczeniu turystycznemu możesz liczyć na kompleksową pomoc wszędzie tam gdzie będziesz przebywał.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW znane jest przede wszystkim tym osobą, które posiadają dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym. Rodzice mają obowiązek uiścić opłatę na ubezpieczenie swojego dziecka. Najczęściej wpłaty dokonuje się raz na rok. Kwota nie jest zastraszająco wielka, ale jakże ważna, dzieciaki bowiem przebywając w szkole lub w drodze do lub ze szkoły narażone są na większe lub mniejsze wypadki. Wśród nich najczęstrze to złamania i zwichnięcia kończyn, które często przytrafiają się chociażby podczas zajęć wychowania fizycznego.

Nie wszyscy jednak wiedzą czym jest tak naprawdę ubezpieczenie NNW. Osoby, które nie mają dzieci zwykle nie mają pojęcia o tego rodzaju ubezpieczenia. A polisą NWW może ubezpieczyć się każdy od skutków nieszczęśliwego wypadku. Nie mamy tu na myśli wyłącznie wypadku samochodowego, ale wszelkie sytuacje, które mogą nam się przytrafić niezależnie od naszej woli, a które mogą spowodować uszczerbek na naszym zdrowiu.

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (do 100% sumy ubezpieczenia),
 • świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (50% lub 100% sumy ubezpieczenia),
 • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Niektóre firmy dodatkowo oferują zwrot kosztów leczenia lub wypłatę pieniędzy jako zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne.