Najczęściej wystawiane dokumenty zakupu

Program do fakturowania online

Rodzaje wystawianych faktur ulegają zmianie w zależności m.in. od rodzaju zakupionych towarów i usług, czy też od innych warunków określających przebieg transakcji pod względem prawnym. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę najczęściej wystawianych dokumentów zakupu. W jaki sposób można je wystawić szybko i wygodnie?

Faktura zakupu towarów

Jest ona obok paragonu jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu towaru lub usługi, jakie podlegają opodatkowaniu VAT. Faktura zakupu może być wystawiona zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokument jest sporządzany w dwóch egzemplarzach – jeden trafia do nabywcy, a drugi pozostaje u sprzedawcy. Do obowiązków odbiorcy należy dopilnowanie, by wszystkie dane wpisane na fakturze były podane poprawnie. Jeśli tak nie jest, należy wystosować notę korygującą i przekazać sprzedawcy. Nota wymaga jego akceptacji, jaka może być pozyskana w dowolnej formie.

Program do fakturowania online

Faktura kosztowa

Jest ona formą dokumentującą towary i usługi zakupione przez firmę w celu uzyskiwania dalszych przychodów. Zakup tego typu towarów i usług określa się mianem kosztów uzyskania przychodu. Wystawianie faktury kosztowej przekłada się na pomniejszenie podstawy do obliczenia kwoty podatku dochodowego. Na podstawie faktury kosztowej mogą być rozliczone m.in.

 • usługi bankowe, księgowe,
 • zakup sprzętu biurowego,
 • koszty utrzymania lokalu i wynagrodzenia pracowników.

 

Faktura zaliczkowa

Jest to rodzaj faktury stosowany w przypadkach, gdy wypłata gotówki następuje w częściach w związku z dostawą lub usługą, jaka ma być zrealizowana w przyszłości. W sytuacji, gdy zamówienie przebiega zgodnie z ustalonymi założeniami, zaliczka wlicza się w cenę usługi lub towaru. Jeśli faktura zaliczkowa nie opiewała na kwotę stanowiącą całość wartości zamówienia, wówczas zachodzi konieczność podsumowania całości transakcji poprzez wystawienie faktury końcowej.

Zamówienie

Jest to wystosowane przez odbiorcę zobowiązanie do zakupu wymienionych na nim towarów w ustalonej cenie, a także z uwzględnieniem ustalonych przez sprzedawcę warunków dostawy i płatności.

W treści zamówienia muszą zawierać się dane obejmujące:

 • dokładne informacje na temat zamawianego towaru (rodzaj, ilość, ceny jednostkowe)
 • ogólną sumę do zapłaty, zanotowaną cyframi i słownie
 • warunki i terminy związane z zapłatą i dostawą towaru lub usługi

Złożenie zamówienia jest podobne w skutkach jak umowa o dostawę, która może zostać zawarta właśnie poprzez zamówienie samo w sobie i uzyskanie potwierdzenie jego przyjęcia na piśmie przez dostawcę, oświadczenie o zgodzie na określone w regulaminie warunki, a także przez podpisanie przez sprzedawcę i kupującego umowy kupna-sprzedaży.

Jak wykorzystać program do fakturowania online przy wystawianiu faktur?

Nowoczesne rozwiązania, jakimi są oprogramowania do wystawiania faktur, pozwalają w znacznie krótszym czasie sporządzać najważniejsze dokumenty finansowe nawet w przypadku, gdy nie masz w związku z tym zbyt dużego doświadczenia. Program prowadzi Cię intuicyjnie przez kolejne kroki, a po drodze wyłapuje możliwe błędy, dając możliwość ich natychmiastowego skorygowania. Czy to jedyna korzyść, jaką zyskujesz, decydując się na wdrożenie oprogramowania?

Program do fakturowania online

Program do faktur online – dlaczego warto z niego skorzystać?

 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu – nie musisz korzystać z kilku programów ani trzymać dokumentów w licznych segregatorach, zajmujących znaczną ilość miejsca w biurze. Wystarczy jeden program, dzięki któremu szybko i wygodnie znajdziesz dokument, którego w tej chwili potrzebujesz.
 • Swobodne rozdysponowanie dostępu – korzystając z jednego konta, możesz przydzielić dostęp do programu dowolnie wybranej liczbie pracowników, wraz z określeniem stopnia, w jakim będą oni mogli ingerować w treść zapisanych w programie dokumentów.
 • Funkcjonalne raporty – dzięki nim masz możliwość być w pełni na bieżąco z aktualną sytuacją finansową firmy.
 • Wygodne statusy płatności – z ich pomocą możesz śledzić bieżący status faktury i kontrolować, czy wszystkie należności są regulowane w terminie.

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań!

Oprogramowanie do faktur online to doskonałe rozwiązanie, idealnie odpowiadające na potrzeby nowoczesnej firmy. Szybkie rozliczenia, pełne bezpieczeństwo i aktualizacje oprogramowania w pełnej zgodzie z bieżącym stanem prawnym to tylko przykłady tego, co może zaoferować Ci program do fakturowania online taki jak np. Melpe. Już dziś przekonaj się o jego funkcjonalności i rozpocznij bezpłatne testowanie.

4 Responses to Najczęściej wystawiane dokumenty zakupu

 1. 金万达 pisze:

  You choose peace or war?

 2. How is the COVID situation over there?

 3. 择偶网 pisze:

  Leave me alone, I’m just taking a look

 4. Elenagal pisze:

  Help the Ukrainians leave the war zone – http://help-me-run.xyz/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.