Kiedy inspektor nadzoru budowlanego jest wymagany?

Bezpieczeństwo na budowie jest niezwykle ważne, dlatego warto tę funkcję powierzyć osobie posiadającej doświadczenie oraz odpowiednie uprawienia do tego, aby przeprowadzać kontrolę pod tym kątem.

Inspektor nadzoru budowlanego nie tylko monitoruje sytuacje zagrożeń na budowie, ale również sprawuje kontrolę nad dokumentacją techniczną i weryfikuje poprawność realizowanego projektu. Inspektor budowlany jest również niezbędny po zakończeniu budowy inwestycji, w celu przedłużenia okresu ubezpieczenia nieruchomości. 

Dlaczego obecność inspektora nadzoru inwestycyjnego jest tak ważna? Dlaczego warto zatrudnić doświadczonego inspektora, który dopilnuje, aby wszystkie kwestie techniczne były realizowane zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę? 

Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?

Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, która aktywnie uczestniczy w całym procesie budowlanym. Do jego zadań należy przede wszystkim pełnienie roli reprezentacyjnej interesów inwestora nieruchomości tak, aby cała inwestycja przebiegła bez żadnych opóźnień spowodowanych niezgodnościami w projekcie i problemami technicznymi. 

Ogólnie ujmując inspektor nadzoru budowlanego kontroluje proces realizacji prac z zatwierdzonym wcześniej projektem, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych i wszystkich przepisów i norm regulujących prawo budowlane. Kontrola inspektora obejmuje również weryfikację takich kwestii jak jakość wykonanych do tej poru prac z uwzględnieniem wykorzystywanych materiałów. 

W większości przypadków obecność inspektora nadzoru budowlanego jest obowiązkowa i wymagana przez prawo budowlane. Zdarza się jednak, że prawo nie narzuca obowiązku jego zatrudnienia. Warto jednak skorzystać z usług doświadczonego inspektora, który będzie sprawował kontrolę nad postępującymi pracami. 

W jakich sytuacjach należy zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego?

Decyzja o pozwoleniu na budowę w wielu przypadkach zobowiązuje inwestora do tego, aby zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego do sprawowania kontroli nad całym procesem. Z reguły, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tej roli nie może objąć kierownik budowy, tylko inna osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia i wiedzę. 

Polski ustawodawca sporządził listę obiektów budowlanych, które bezwzględnie powinny być przypisanego inspektora nadzoru budowlanego przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Zalicza się do nich obiekty budowlane takie jak:

  • nieruchomości użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o powierzchni równej lub większej 2500 m3, 
  • nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, które mają być przebudowane lub rozbudowane, 
  • nieruchomości o wysokości ponad 15 m,
  • mosty,
  • obiektów stawianych na terenach szkód górniczych bądź z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem.

W przypadku dużych inwestycji budowlanych konieczna może być obecność kilku inspektorów nadzoru budowlanego. Dlatego też warto korzystać z usług organizacji specjalizującej się w realizacji kontroli budowlanych. 

Inspektor nadzoru budowlanego to zatem osoba posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej. Oprócz tego powinna posiadać obszerną wiedzę techniczną wraz z bogatą praktyką zawodową. 

Inspektor nadzoru budowalnego – dlaczego warto skorzystać z jego usług?  

Inspektor nadzoru budowlanego to funkcja niezwykle istotna w całej inwestycji. Działając na zlecenie głównego inwestora nadzoruje całą budowę, weryfikując czy prace są prowadzone zgodnie z projektem oraz wszystkimi wymogami stawianymi przez głównego inwestora. Posiada on również uprawnienia do tego, aby żądać dokonania poprawek, jeśli poszczególne elementy konstrukcje nie spełniają standardów bezpieczeństwa bądź są niezgodne ze sztuką budowlaną. 

Inspektor może także zajmować się rozliczeniami finansowymi i innymi aspektami, które zleci mu zleceniodawca, m.in. odbiór prac, które w późniejszym czasie są ukryte – jak hydroizolacja fundamentów, prawidłowość zbrojeń czy wylewek pod posadzki. 

Pomimo tego, że nie każda inwestycja budowlana wymaga obecności inspektora budowlanego, warto go zatrudnić. To właśnie inspektor nadzoru budowlanego będzie sprawował kontrolę, odciążając od tego zadania swojego zleceniodawcę. 

Inwestor posiadający specjalistyczną wiedzę posiada także uprawnienia do przeprowadzania okresowych kontroli budynków, kontroli technicznych zlecanych na potrzeby firm ubezpieczeniowych czy kontroli z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dlaczego zatem warto zatrudnić inspektora nadzoru budowlanego ze specjalistycznej firmy zewnętrznej? Inwestor nie zawsze może przebywać na budowie przez cały czas jej trwania bądź nie posiada do tego odpowiedniej wiedzy. Doświadczony inspektor nadzoru budowlanego będzie działał na rzecz zleceniodawcy, kontrolując wszystkie najważniejsze kwestie oraz sprawdzając kierownika budowy. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie konsekwencji prawych oraz finansowych w przypadku pojawienia się problemu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.