Fundusze Unijne dla nowych firm

Dofinansowanie dla firm

Unia Europejska, która została utworzona w roku 1993, to organizacja wyjątkowa. Obecnie w jej skład wchodzi dwadzieścia siedem państw, które wspólnie podejmują decyzje dotyczące wielu kwestii. Unia Europejska to namacalny dowód na polityczną, społeczną i gospodarczą integrację niezależnych od siebie krajów. Również Polska należy do tej niezwykłej organizacji – wstąpienie Polski do UE nastąpiło 1 maja 2004 roku. Od tego czasu nasz kraj w dużym stopniu korzysta z pomocy Unii, co pozytywnie wpływa szczególnie na rozwój drogowej i środowiskowej infrastruktury (według raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Forma wsparcia, o której jest mowa powyżej, jest związana ściśle ze sferą finansową. Unijne dotacje zapewniają wielu osobom pieniądze niezbędne np. podczas procesu modernizacyjnego firmy czy też podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do najpopularniejszych przyznawanych dotacji należą:

  • dotacja dla rolników
  • bezzwrotna dotacja dla firm
  • dotacja dla studentów i uczniów
  • dotacja dla przedszkoli

Jeśli natomiast mowa o programach dotacyjnych, to nie można nie wspomnieć, że największym powodzeniem cieszy się Program Operacyjny Kapitał Ludzki, do którego głównych celów zaliczyć można: zwiększenie liczby stanowisk pracy, aby zmniejszyć bezrobocie, oraz integracja społeczeństwa.

Co trzeba zrobić, aby móc otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Najważniejsze jest to, aby prawidłowo wypełnić wniosek aplikacyjny, ponieważ w tym przypadku nawet najmniejszy błąd (np. brak jednego podpisu), może sprawić, że cały wniosek zostanie odrzucony. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, najlepiej wziąć udział w szkleniu z przyznawania funduszy unijnych lub udać się po poradę do specjalisty ds. funduszy unijnych.

Dotacje dla rolników

Unia Europejska sporą część swoich funduszy przeznacza na dotacje dla rolników. Oczywiście, aby otrzymać pieniądze, dany rolnik musi spełnić pewne wymagania, jakie stawia przed nim Unia Europejska. Musi np. poprzez swoją działalność wspierać ochronę środowiska naturalnego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Istnieją również inne rodzaje dotacji dla rolników, pieniądze z tzw. renty strukturalnej może otrzymać np. rolnik, który ukończył 55 lat (a więc nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, ale trzeba zaznaczyć, że nie kwalifikuje się do tego, żeby zostać uznanym rencistą). Trzeba jednak zaznaczyć, że rolnik ubiegającą się o rentę strukturalną musi prowadzić działalność rolniczą przez co najmniej 10 lat (na własny rachunek), po otrzymania renty strukturalnej, nie można przekazać gospodarstwa dowolnej osobie, musi być to ktoś, kto będzie prawidłowy wiek, a także odpowiednie kwalifikacje, a mianowicie wcześniej nie posiadał żadnej działalności gospodarczej.

Inna formą dotacji unijnych dla rolników jest premia w wysokości 50 000 zł, dla wszystkich tych, którzy zamierzają założyć własne gospodarstwo rolne lub też takowe przejąć. Aby jedna móc cieszyć się z otrzymanych pieniędzy, trzeba najpierw spełnić ściśle określone warunki:

  • trzeba być osobą pełnoletnią, ale nie starszą niż 40 lat
  • trzeba mieć wykształcenie rolnicze i odbyty staż pracy w gospodarstwie rolniczym

– nie powinna prowadzić działalności rolniczej, jednak można od tej zasady uczynić wyjątek: jeśli osoba ubiegająca się o dotację, ma nieruchomość rolną co najmniej o powierzchni 1 ha, którą otrzymała w spadku lub jako darowiznę przed ukończeniem pełnoletności lub w trakcie nauki

Rolnicy mają również możliwość otrzymania dotacji unijnej w postaci darmowego szkolenia zawodowego, które może przyjąć różnoraką formę: mogą być to zarówno warsztaty czy kursy, jak i wyjazdy studyjne, za które nie trzeba absolutnie nic płacić.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania dla rolnika, który chce założyć działalność poza rolniczą, ale na terenie samego gospodarstwa.

Dofinansowanie dla uczniów i studentów

Dotacje unijne zwykle kojarzone są z bezzwrotną pomocą finansową, umożliwiającą otwarcie własnej firmy. O takie fundusze mogą ubiegać się nie tylko osoby bezrobotne, ale też młodzi ludzie – studenci, którzy jeszcze nie ukończyli studiów. Mimo iż ich sytuacja prawna jest trudna (ani nie można ich zaliczyć do bezrobotnych, ani nie można ich zaliczyć do osób pracujących), mogą oni ubiegać się o unijne dofinansowanie. Dzięki licznym programom unijnym, młodzi Polacy mają szansę otrzymać wsparcie dla wielu projektów, m.in. tworzenia nowych miejsc pracy czy też badaniach naukowych.

Najprostszym sposobem na otrzymanie wsparcia finansowego od Unii Europejskiej jest złożenie wniosku, w którym będziemy ubiegać się o otwarcie własnego biznesu. Sprawa wydaje się prosta szczególnie wtedy, kiedy mamy jakiś pomysł na ten biznes, a także wiemy, z jakiego unijnego programu będzie nam najwygodniej skorzystać. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest program „mikroprzedsiębiortwa”, którego celem jest udzielenie wsparcia dla dopiero powstających firm jednoosobowych lub ewentualnie kilkuosobowych. Głównym celem tego programu jest dofinansowanie inwestycyjnych projektów, a także wzrost konkurencyjności małych przedsiębiorstw.

Dotacje unijne

Istnieje program dla studentów o nazwie „Kapitał Ludzki”, którego celem jest zwiększenie szans studentów na znalezienie zaraz po studiach pracy. W ramach programu studenci mogą zupełnie za darmo podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – w grę wchodzą tu różnego typu kursy (w tym kursy zagraniczne) oraz szkolenia zawodowe, m.in. nauka języka obcego, a także kursy komputerowe. Tutaj, aby dany student mógł złożyć wniosek o wzięcie udziału w unijnym programie musi zostać on zgłoszony przez uczelnię.

Warto zauważyć, że nie tylko studenci kończący studia mają szanse na unijne dofinansowanie, ten sam bowiem program „Kapitał Ludzki”, daje możliwość uzyskania finansowego wsparcia w formie stypendium dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, posiadają stopień niepełnosprawności, zamieszkują tereny wiejskie, zwyciężyli w wojewódzkiej olimpiadzie itp.