Flow chart krok po kroku – jak odpowiednio zobrazować dany proces?

proces

Flow chart, znany również jako diagram przepływu, jest narzędziem graficznym, które służy do przedstawiania kolejnych etapów procesu lub systemu. Pozwala to na lepsze zrozumienie złożonych procedur oraz identyfikację potencjalnych problemów lub obszarów wymagających poprawy.

Co to jest flow chart?

Flow chart to schematyczne przedstawienie poszczególnych kroków procesu, które są połączone strzałkami wskazującymi kierunek przepływu. Często używane są do przedstawiania procesów produkcyjnych, algorytmów komputerowych lub procedur organizacyjnych.

Cel flow chartu

Głównym celem flow chartu jest wizualizacja skomplikowanych procesów w sposób zrozumiały, co pozwala na efektywniejszą komunikację, planowanie i analizę. Kiedy proces jest dobrze zobrazowany, staje się łatwiejsze jego monitorowanie, identyfikacja obszarów do poprawy oraz eliminacja niepotrzebnych etapów.

Dodatkowo, flow chart jest nieoceniony w przypadku onboardingu nowych pracowników. Nowa osoba w zespole, mając dostęp do czytelnego diagramu, może szybko zrozumieć strukturę danego procesu, co znacząco skraca czas adaptacji.

Flow charty pomagają również w uniknięciu nieporozumień między działami czy zespołami w organizacji. Dzięki nim wszyscy mają wspólny obraz tego, jak działają pewne procedury i jakie kroki są w nich zaangażowane.

Ostatecznie, w środowiskach, gdzie decyzje muszą być dokładnie przemyślane i oparte na jasnych danych, flow charty stają się niezbędnym narzędziem do prezentacji informacji w sposób strukturalny i logiczny, ułatwiając podejmowanie decyzji.

Zastosowanie flow chartu

Flow charty, jako jedno z najbardziej uniwersalnych narzędzi wizualizacyjnych, mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach i kontekstach. W biznesie są używane do przedstawiania procesów organizacyjnych, takich jak procedury zatwierdzania dokumentów, procesy zakupowe czy ścieżki obsługi klienta. W inżynierii i produkcji flow charty obrazują sekwencje działań w procesach produkcyjnych, co pomaga w identyfikacji możliwości usprawnień czy potencjalnych źródeł błędów.

W dziedzinie IT flow charty są nieocenione w projektowaniu i dokumentowaniu algorytmów oraz procesów systemowych. Umożliwiają one programistom oraz innym specjalistom IT wizualizację skomplikowanych operacji, co przekłada się na lepsze zrozumienie i efektywną implementację.

Edukacja również korzysta z flow chartów, gdzie służą one do przedstawienia sekwencji działań w eksperymentach, procesów myślowych czy ścieżek nauki.

proces

Symbole flow chartu

Symbole w flow charcie nie są przypadkowe. Mają one za zadanie reprezentować różne rodzaje działań lub decyzji w procesie. Oto kilka podstawowych symboli i ich znaczenie:

 • Owal: Tradycyjnie reprezentuje początek lub koniec procesu. Wskazuje punkt wejścia lub wyjścia z danego procesu.
 • Prostokąt: Jest to najczęściej używany symbol, reprezentujący konkretną czynność lub operację.
 • Romb: Symbolizuje punkt decyzyjny. Wskazuje miejsce, w którym trzeba dokonać wyboru na podstawie pewnych kryteriów. Na przykład: Czy faktura została opłacona?
 • Strzałka: Reprezentuje kierunek przepływu informacji lub procesu. Wskazuje, w którym kierunku prowadzi dany krok lub decyzja.
 • Równoległobok: Używany do reprezentowania wejść i wyjść w procesie, takich jak dane wejściowe czy dokumenty.
 • Prostokąt z zakrzywionymi bokami: Oznacza proces zautomatyzowany lub operację wykonywaną przez maszynę.

Rozumienie tych symboli jest kluczem do tworzenia i interpretowania flow chartów. Umożliwiają one przedstawienie skomplikowanych procesów w sposób przejrzysty i zrozumiały, dzięki czemu można je łatwiej analizować, udoskonalać i komunikować innym osobom.

Jak krok po kroku stworzyć flowchart?

 • Zidentyfikuj cel – określ, jaki proces chcesz przedstawić i dla kogo jest przeznaczony diagram.
 • Zebranie informacji – zbierz wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu.
 • Rozpocznij od owalu – oznaczającym początek.
 • Dodaj kroki procesu – używając prostokątów.
 • Wstaw punkty decyzyjne – używając rombów.
 • Połącz symbole strzałkami – wskazując kierunek przepływu.
 • Przemyśl i zaktualizuj – sprawdź, czy wszystkie kroki są jasne i czy nie brakuje żadnych informacji.

Szkolenia w zakresie tworzenia flow chartu

Istnieją specjalistyczne szkolenia, które uczą tworzenia efektywnych flow chartów. Na takich kursach uczestnicy uczą się zarówno technicznych aspektów rysowania diagramów, jak i metod analizy i optymalizacji procesów.

Kto powinien przejść szkolenie z tworzenia flow chartu?

Osoby zajmujące się analizą procesów, menedżerowie, inżynierowie, programiści oraz wszyscy, którzy chcą lepiej zrozumieć i przedstawić skomplikowane procesy w swojej organizacji.

Zalety szkolenia z tworzenia flow chartu

Przejście takiego szkolenia pozwala na:

 • Poprawę umiejętności analizy i optymalizacji procesów.
 • Efektywne wykorzystanie flow chartu jako narzędzia komunikacji.
 • Zrozumienie znaczenia poszczególnych symboli i ich poprawnego zastosowania.

Współczesne organizacje, w obliczu ciągłej potrzeby optymalizacji i poprawy efektywności, coraz częściej sięgają po narzędzia takie jak flow chart. Dzięki nim skomplikowane procesy stają się bardziej zrozumiałe, co przekłada się na lepsze zarządzanie i osiąganie założonych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.