Faktury z odroczonym terminem płatności – kiedy się je wystawia?

Program do wystawiania faktur

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz spotkać się z prośbą o wystawienie faktury za daną usługę bądź produkt z przedłużoną datą rozliczenia. To częsta praktyka wśród podmiotów gospodarczych, którzy pragną utrzymać kondycję firmy, a nawet zachować płynność finansową. Jednak takie rozwiązanie posiada nie tylko zalety, ale i wady. Jakie one są i co zrobić, aby nie zostać oszukanym?

Czym jest faktura z odroczonym terminem płatności?

Klient po skorzystaniu z usługi bądź zakupie towaru ma dwie opcje: może zapłacić od razu lub wykorzystać możliwość późniejszej zapłaty. Jeżeli wybierze drugie rozwiązanie, wtedy program do wystawiania faktur danej firmy sporządzi dokument księgowy z odroczoną datą płatności. Kiedy klient go otrzyma, ma ściśle sprecyzowany czas na dokonanie zapłaty. W terminologii potocznej stosuje się zwrot faktura z odroczonym terminem płatności, lecz fachowo nazywamy to kredytem kupieckim.

Na jak długo można odroczyć zapłatę?

Zwykła faktura ma termin 7 lub 14 dni, jednakże odroczone dokumenty księgowe cechują się dłuższym okresem zapłaty. Przepisy zmieniają się z roku na rok, więc trzeba stale monitorować sytuację, jednakże w 2021 roku panują następujące zasady:

  • 30 dni – w przypadku, kiedy płatnikiem jest podmiot publiczny, ale nie leczniczy,
  • 60 dni – jeżeli płatnik ma mikro, małą, albo średnią firmę oraz w przypadku gdy właściciel działalności gospodarczej zalicza się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), natomiast jego dłużnikiem pozostaje duży przedsiębiorca. Ponadto ten termin jest możliwy w przypadku gdy obie strony to duże firmy albo jeżeli dokument księgowy wygeneruje duże przedsiębiorstwo, a jego dłużnikiem jest klient z grupy MŚP.

Jakie płyną korzyści z tego rozwiązania?

Dużo zalet z możliwości wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności zyskuje przede wszystkim strona zadłużona. Dłużnik zyskuje więcej czasu na dysponowanie swoimi pieniędzmi i często pozwala to utrzymać płynność finansową. Niemniej jednak podmiot wystawiający fakturę również może czerpać z tego korzyści.

Będąc elastycznym, zwiększają swoja konkurencyjność, gdyż wiele osób bądź firm szuka do współpracy przedsiębiorstw, które posiadają wyżej opisaną usługę.

Jakie jest ryzyko związane z tą sytuacją?

Jeżeli notorycznie godzisz się wystawiać faktury z dłuższym terminem spłacenia zobowiązania, to jest to prosta droga do problemów pogorszeniem się kondycji, a nawet z zachowaniem płynności finansowej firmy. Aby tego uniknąć, przedsiębiorcy zazwyczaj wykorzystują faktoring online, czyli system, który pozwala natychmiast otrzymać pieniądze od kontrahenta bez czekania na przelew. Jednak należy pamiętać, iż ta usługa jest płatna. Można także skorzystać z windykacji, jeśli klient nie chce się wywiązać z obowiązku wypłacenia należności finansowej.Program do wystawiania faktur

Jak minimalizować ryzyko?

Faktoring to jedno, ale sprawdzenie firmy przed rozpoczęciem współpracy to drugie, a nawet ważniejsze. Z tego względu, zanim zdecydujesz się na taką formę współpracy, koniecznie sprawdź:

  • historię współpracy – w przypadku, kiedy już współpracujesz z danym podmiotem gospodarczym, przeanalizuj kwestię poprzedniej wypłacalności, wywiązywania się z zobowiązań i zaufania,
  • rozpoznawalność marki – im firma jest bardziej znana, tym lepiej, ponieważ zwiększa gwarancję wypłacalności w obawie o swoją renomę. Jednak takie firmy bardzo często praktykują opóźnianie terminu faktur,
  • sytuacja finansowa kontrahenta – jeden z najważniejszych punktów. Przed rozpoczęciem współpracy, a w szczególności w przypadku możliwości wystawiania faktur z opóźnionym terminem płatności, sprawdź, czy druga strona wywiązuje się z zawartych umów. W tym celu zapoznaj się z rejestrami dłużników i Biurem Informacji Gospodarczej, oferującej raport dotyczący potencjalnego kontrahenta. Wystarczy znać numer NIP firmy i jej nazwę, by wprowadzić je do systemu.

Faktury z odroczonym terminem płatności są już standardem podczas rozliczeń finansowych między kontrahentami, niemniej jednak należy zachować ostrożność w trakcie nawiązywania tego typu współpracy. Aby nie dać się oszukać, warto dokładnie sprawdzić przeszłość drugiej strony. Jeśli wszystko jest w porządku, to dla obu stron takie rozwiązanie może przynieść wiele zalet m.in. zachowanie płynności finansowej, utrzymanie kondycji firmy, czy zwiększenie liczby klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.