Czy Twoja firma jest gotowa na uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

ISO 9001 certyfikat

ISO 9001 jest normą jakości o globalnym znaczeniu opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Dzięki niej organizacje są w stanie zarządzać i kontrolować jakość we wszystkich swoich procesach.

Nieważne czy jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem, czy też światowego znaczenia gigantem: zgodność z tą normą jest wysoce zalecana dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości i sektora. I chociaż norma wywodzi się z sektora produkcyjnego, mogą ją wdrażać również wszelkiego rodzaju firmy usługowe, niezależnie od rodzaju świadczonych usług; ośrodki ochrony zdrowia, zarówno te publiczne, jak i niepubliczne; jednostki rządowe, jak i samorządowe, itd. Zapewnia zadowolenie klienta i ułatwia skuteczne przezwyciężanie codziennych nieprzewidzianych zdarzeń.

Jakie są korzyści z zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001?

Korzyści z posiadania normy są wymierne: osiągnięcie standaryzacji ISO 9001 sprawia, że organizacja jest w stanie spełnić oczekiwania i potrzeby osób z nią powiązanych. Ponadto pomaga ujednolicić procesy i sprawia, że firmy stają się znacznie bardziej wydajne, co finalnie skutkuje większym zadowoleniem klienta.

Wdrożenie ISO 9001 jest strategią różnicowania, dzięki której firmy stają się lepszymi konkurentami. Rozpisywanie przetargów zwiększa możliwości biznesowe, poprawiając wizerunek i postrzeganie oferowanych produktów i usług.

ISO 9001 certyfikat

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

Krok 1: świadomość procesów

Podstawą do spełnienia standardów jest przywództwo w organizacji. Główną rolę w tym zakresie odgrywa kierownictwo. Musi ono traktować jakość jako podstawowy cel przedsiębiorstwa i zachęcać wszystkich pracowników do udziału w jego realizacji.

Równie ważne jest, aby pracownicy byli zorientowani w działaniach niezbędnych do zapewnienia jakości w firmie, jak i co do zasobów i procesów, które gwarantują ISO 9001.

Częścią pierwszego kroku jest nadanie przez kierownika ds. jakości w przedsiębiorstwie  funkcji wszystkim innym osobom mającym być zaangażowanym w proces.

Krok drugi: dokumentacja

Drugi etap polega na zebraniu wszystkich niezbędnych informacji.

Norma ISO 9001 ustanawia pewne wymagania, które muszą być przestrzegane i dostosowane do systemu zarządzania jakością. Nie określa natomiast wytycznych, dlatego każda firma musi znaleźć optymalny i skuteczny sposób na osiągnięcie standaryzacji.

Dokumentowanie procedur, które będą realizowane w firmie może być uciążliwym procesem, ale jest to krok niezbędny, ponieważ to właśnie w tym miejscu określa się cele, do których należy dążyć, oraz działania, które należy podjąć.

Krok trzeci: działanie

Na trzecim etapie organizacje muszą dopełnić wszelkich formalności i sporządzić listy zapewniające zgodność z normą ISO 9001. W tym celu ważne jest określenie wymagań jakościowych dla oferowanego produktu lub usługi. Muszą być one analizowane przez wszystkie osoby zaangażowane w firmie. Z tego powodu najbardziej wskazane jest zastosowanie narzędzia zaprojektowanego w oparciu o normę ISO 9001, w którym współpraca i komunikacja są ukierunkowane na jakość.

Konieczne jest nieustanne nadzorowanie infrastruktury firmy, środowiska pracy i dostawców, z którymi firma współpracuje, a także dbać o prawidłowe funkcjonowanie procesów organizacyjnych.

Krok czwarty: ciągłe doskonalenie

W czwartej fazie, osoby odpowiedzialne za uzyskanie ISO 9001 muszą zobowiązać się do przeprowadzania okresowych ocen. Przegląd przedłożonej dokumentacji i kontrola procesów organizacyjnych może zwiększyć satysfakcję, poprawić wyniki i stworzyć nowe możliwości.

Do przeprowadzania działań korygujących i dla ciągłego doskonalenia zalecane są specjalne narzędzia, takie jak np. odpowiedni software.

ISO 9001 certyfikat

Jak długo trwa wdrożenie?

Małe firmy liczące do 20 pracowników są w stanie wdrożyć ISO 9001 nawet w 2-4 miesiące. Przy tych średnich, liczących do 500 pracowników, jest to od  8 do 12 miesięcy. W dużych firmach, zatrudniających ponad 500 pracowników, czas wdrożenia ISO 9001 może wynosić nawet od 12 do 15 miesięcy.

Kto przyznaje certyfikat?

Certyfikat ISO 9001 jest przyznawany przez firmy i organizacje specjalizujące się w tym zakresie, oferując wsparcie dla jednostek chcących uzyskać ten dokument. Są to m.in. szkolenia, materiały oraz webinary. Firmy certyfikujące pomagają organizacjom ubiegającym się o ISO 9001 certyfikat na każdym etapie, począwszy od szkoleń, poprzez wdrożenie, a następnie walidację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.