Monthly Archives: grudzień 2023

Co powinien zawierać raport GRI?

biuro

Raportowanie Global Reporting Initiative (GRI) jest kluczowym elementem w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest dostarczenie szczegółowych i transparentnych informacji o wpływie działalności organizacji na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości społecznej i oczekiwań wobec firm dotyczących ich roli w społeczeństwie. Dzięki GRI, organizacje mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć i wyzwań w sposób systematyczny i zrozumiały dla szerokiego grona interesariuszy.

Jakie są legalne metody optymalizacji podatkowej?

Program do fakturowania online

Optymalizacja podatkowa to proces zarządzania obciążeniami podatkowymi, który umożliwia przedsiębiorcom i korporacjom legalne zmniejszanie swoich należności podatkowych. Nie jest to działanie o charakterze unikania podatków, lecz raczej inteligentne wykorzystanie obowiązujących przepisów podatkowych. Obejmuje to znajomość i stosowanie różnych ulg, odliczeń i preferencji podatkowych, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie finansami i obniżenie efektywnego obciążenia podatkowego.