Monthly Archives: wrzesień 2023

Flow chart krok po kroku – jak odpowiednio zobrazować dany proces?

proces

Flow chart, znany również jako diagram przepływu, jest narzędziem graficznym, które służy do przedstawiania kolejnych etapów procesu lub systemu. Pozwala to na lepsze zrozumienie złożonych procedur oraz identyfikację potencjalnych problemów lub obszarów wymagających poprawy.