Monthly Archives: czerwiec 2023

Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków – co obejmują?

Przeglądy budynków są niezbędną częścią zarządzania nieruchomościami i utrzymania ich w dobrym stanie technicznym. „Przegląd roczny budynku” i przegląd pięcioletni budynków to dwa główne rodzaje przeglądów, które różnią się nie tylko częstotliwością, ale także zakresem.