Monthly Archives: maj 2021

Faktury z odroczonym terminem płatności – kiedy się je wystawia?

Program do wystawiania faktur

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz spotkać się z prośbą o wystawienie faktury za daną usługę bądź produkt z przedłużoną datą rozliczenia. To częsta praktyka wśród podmiotów gospodarczych, którzy pragną utrzymać kondycję firmy, a nawet zachować płynność finansową. Jednak takie rozwiązanie posiada nie tylko zalety, ale i wady. Jakie one są i co zrobić, aby nie zostać oszukanym?